Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Onderaan dit overzicht vindt u richtlijnen voor de briefing van uw opdracht.

Internet

 • Webvideo, animatiefilmpje, online presentatie, bedrijfsfilm/infomercial (gebruik voor onbepaalde tijd):

0-250 woorden: 150 euro

250-500 woorden: 250 euro

500-1000 woorden: 350 euro

1000-1500 woorden: 500 euro

Meer dan 1500 woorden: vraag mij om een offerte

 • Internetcommercial (afhankelijk van de lengte):

Alleen zichtbaar op internet en geen pre-roll: 150 tot 350 euro

Pre-roll internetcommercial: 250 tot 500 euro

E-learning

0-500 woorden: 250 euro

500-1000 woorden: 350 euro

1000-1500 woorden: 400 euro

1500-2000 woorden: 450 euro

2000 woorden of meer: vraag mij om een offerte

Voice-response en voicemail

Eén bericht bestaat uit maximaal 70 woorden:

1 bericht: 50 euro

2 berichten: 75 euro

3 berichten: 85 euro

4 berichten: 95 euro

5 berichten: 100 euro

Voor elk bericht extra: 5 euro.

 • Voicemail

1 begroeting: 75 euro

Radiocommercial

De tarieven voor radiocommercials zijn gebaseerd op een buy-out* van 1 jaar. De gebruikelijke repeat-fee voor elk opvolgend jaar is 50% van het originele bedrag.

 • Lokaal: 50 euro
 • Regionaal: 150 euro
 • Nationaal: 500 euro
 • Tag-on: 25% van de commercialprijs

 

TV-commercial

De tarieven voor commercials voor televisie zijn gebaseerd op een buy-out* van 1 jaar. De gebruikelijke repeat-fee voor elk opvolgend jaar is 50% van het originele bedrag.

 • Lokaal: 75 euro
 • Regionaal: 250 euro
 • Nationaal: 700 euro
* Met een buy-out koopt u de rechten af en kunt u de opgenomen commercial gedurende de afgesproken termijn gebruiken zonder dat hier nieuwe betalingsverplichtingen aan vast zitten.

Briefing

Een goed eindproduct valt of staat met een goede briefing. Als u mij een opdracht geeft, wil ik u vragen mij zo veel mogelijk informatie te geven over het script.

Aanwijzingen voor een optimaal eindresultaat:

 • Zorg dat de tekst foutloos is
 • Geef de gewenste tone of voice aan
 • Geef aan wat het tempo moet zijn
 • Leg uit hoe niet-Nederlandse woorden en namen moeten worden uitgesproken
 • Wat is de lengte van de ingesproken tekst? (bijvoorbeeld bij commercials)
 • Gebruik geen afkortingen
 • Plaats geen aanwijzingen tussen de in te spreken tekst
 • Zet geen woorden of zinnen tussen haakjes
 • Schrijf getallen helemaal uit, bijvoorbeeld drieduizend-achthonderd en drie
 • Bij telefoonnummers: geef duidelijk de groepering van de getallen aan, bijvoorbeeld: 06-27-09-74-01 of: 0627-094-701
 • Wat is de deadline?
 • Wat zijn de technische specificaties?

Als een duidelijke briefing ontbreekt of onvolledig is en een heropname is vereist, breng ik extra kosten in rekening. Ook een tekstverandering na de opname brengt extra kosten met zich mee.